fb
człowiek bez barier
Pierwsze Kroki
Kto stworzył program Pierwsze kroki?

Program wdrożyła spółka VOTUM, jedna z najbardziej znaczących firm odszkodowawczych w Polsce. Od lat przedmiotem jej działalności jest uzyskiwanie należnych świadczeń dla osób, które poniosły szkodę w wyniku wypadków komunikacyjnych, przy pracy i w gospodarstwie rolnym. Dzięki programowi Pierwsze kroki potrzeby osoby, które w straciły sprawność, będą zaspokojone wszechstronnie.

© Copyright 2017 – VOTUM S.A