fb
człowiek bez barier
oferta
oferta

Oszacujemy twoje potrzeby w trakcie osobistego spotkania

1

oferta
oferta

Rozpoczniemy dochodzenie odszkodowania

2

oferta
oferta

Zapewniamy ci rehabilitację w PCRF

3

oferta
oferta

Dopasujemy sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny

4

oferta
oferta

Zapewnimy Ci pomoc Fundacji Votum

5

oferta
oferta

Dostosujemy mieszkanie do Twoich potrzeb

6

oferta
oferta

Dostosujemy samochód do Twoich potrzeb

7

oferta
oferta

Zapewniamy Ci wsparcie emocjonalne

8

oferta
oferta

Pomożemy Ci podjąć aktywność życiową i zawodową

9

foto_oferta5
Zapewnimy Ci pomoc Fundacji Votum

Fundacja Votum udziela pomocy  osobom  znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w szczególności osobom, które doznały szkód w wyniku zdarzeń drogowych, ich rodzinom. Fundacja może udostępnić Ci konto, na które będą spływały środki na rehabilitację i leczenie. Co ważne, może też pomóc sfinansować je jeszcze przed uzyskaniem

© Copyright 2017 – VOTUM S.A