fb
PierwszeKroki_JSa
Wypadek zmienił niemal wszystko

Wypadek samochodowy często decyduje o całym życiu osób, które w nim uczestniczą. Tak było też w przypadku Jakuba Szarzyńskiego. W marcu 2016 r. nie zapanował nad samochodem i zderzył się z innym pojazdem.

W wyniku tego wypadku najciężej poszkodowany został właśnie Jakub. Pierwsza diagnoza nie była optymistyczna ani dla niego, ani dla jego rodziny. Uraz czaszkowo–mózgowy z czterokończynowym porażeniem, obrzęk mózgu, krwiaki wewnątrzmózgowe nieoperacyjne, wodniak, stłuczenie płuc, złamany nos i uraz oczodołu spowodowały konieczność wprowadzenia poszkodowanego w stan śpiączki farmakologicznej.

Wypadek zmienił niemal wszystko w życiu Jakuba i jego rodziny. Potrzebowali zarówno pomocy finansowej – leczenie Jakuba wymagało sporych nakładów pieniędzy – jak i rady i wsparcia kogoś, kto ma doświadczenie w tego typu sprawach.

Spółka VOTUM zaoferowała bliskim Jakuba pomoc w momencie, kiedy najbardziej tego potrzebowali. Nie tylko w trudnych chwilach życia codziennego

Stan zdrowia Jakuba wciąż się nie poprawiał. Pełnomocnik zaproponował matce poszkodowanego rozwiązanie, które znacznie uprościło postępowaniu w imieniu Jakuba przed instytucjami. Przy pomocy departamentu karnego, który wszedł w skład zespołu obsługującego poszkodowanego, złożono odpowiedni wniosek o wydanie postanowienia o ubezwłasnowolnienie i ustanowienie kuratora w osobie matki.

Korzystając z uzyskanych informacji, doradca zgłosił szkodę i sprecyzował żądania do ubezpieczyciela. Pomoc w tej sprawie okazała się niezbędna, bo matka poszkodowane nie znała procedury odszkodowawczej i wszystkich warunków, jakich musiałaby dopełnić, aby uzyskać dla syna należne świadczenia. Doradca zajął się gromadzeniem, uzupełnianiem i uzasadnianiem roszczeń. W dużym stopniu odciążyło to bliskich Jakuba, którzy skupić się przede wszystkim na wspieraniu go w dążeniu do sprawności.

Było to szczególnie ważne, ponieważ po trudnych doświadczeniach związanych z wypadkiem i utratą sprawności Jakub załamał się psychicznie. Przed tragicznym zdarzeniem był osobą wesołą, kontaktową, otaczał się przyjaciółmi i znajomymi. Po wypadku jednak został zupełnie sam ze swoim problemem. Spowodowało to, że zamknął się w sobie, przestał ufać ludziom i nie chciał się z nikim spotykać.

Doradca Maciej Dola i koordynator projektu Pierwsze kroki, Rafał Mikołajczyk, uznali, że dla poszkodowanego korzystne może być włączenie do programu. Początkiem współpracy była długa, szczera rozmowa, która miała na celu ustalenia potrzeb Jakuba, celów, jakie chce on osiągnąć, a także środków, które mają do tego posłużyć. Przedstawiciele VOTUM S.A. zachęcili go też do ćwiczeń, mających poprawić jego sprawność.

Zrozumienie i wsparcie ze strony pełnomocnika i realna pomoc, jaką zaproponował mu koordynator Pierwszych kroków, otworzyła Jakuba na nowe możliwości i dała mu siłę, by walczyć o przyszłość. Zaczął ciężko pracować nad sobą i nad własną niepełnosprawnością. Od czasu rozmowy Jakub częściej wychodzi na powietrze, spacery stały się coraz dłuższe. Zaczął nawet grać w piłkę, która przed wypadkiem była całym jego życiem. Częściej się uśmiecha.

Jak widać, VOTUM to nie tylko profesjonalne reprezentowanie poszkodowanego przed ubezpieczycielem, ale również pomoc w innych dziedzinach życia oraz wsparcie psychiczne w przezwyciężeniu trudności powstałych po wypadku. Hasło „VOTUM – głos w Twojej sprawie” jest jak najbardziej prawdziwe.

Doradca Maciej Dola jest w stałym kontakcie z Jakubem. Sprawa odszkodowawcza jest w toku, a na tym etapie uzyskano dla poszkodowanego 192 tysięcy złotych. Pełnomocnik walczy o dalsze świadczenia, które pozwolą Jakubowi na dalszy rozwój i większą sprawność. Nadal jest on także  podopiecznym programu Pierwsze kroki.

© Copyright 2017 – VOTUM S.A