fb
5_Bartosz Kaczmarek
Bartosz Kaczmarek
Ekspert Programu Pierwsze Kroki

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Karierę zawodową w Grupie Votum zaczął w roku 2007 r., a jego praca od pierwszych dni była związana ze wspieraniem osób dotkniętych przez los. Kierowane przez niego zespoły prawników przez wiele lat działały na rzecz osób poszkodowanych, wykorzystując wieloletnie doświadczenie zawodowe i znajomość problemów, jakie na swojej drodze napotykają osoby niepełnosprawne. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji. Jednocześnie pogłębia swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu Specjalista do spraw zarządzania rehabilitacją kompleksową na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach projektu realizowanego przez PFRON: Wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji w Polsce.

Empatia, wrażliwość na krzywdę, otwartość na innych i wytrwałość to cechy, bez których nie moglibyśmy pomagać skutecznie. Osobiste spotkania z osobami niepełnosprawnymi pozwalają być blisko ich problemów i wspierać ich w codziennej walce o powrót do zdrowia i aktywności życiowej. Dzięki rozmowom poznajemy ich potrzeby i zapewniamy właściwe wsparcie. Nagrodą za naszą pracę jest możliwość obserwowania, jak nasi podopieczni stopniowo wracają do zdrowia i życia w społeczeństwie.

 

 

© Copyright 2017 – VOTUM S.A