fb
2018-06-Cyberoko
Kiedy konwencjonalne sposoby komunikacji zawodzą, z pomocą przychodzą oczy.

Po co nam oczy?

Wypadek

Co roku wiele osób ulega wypadkom, w wyniku których zostają pozbawieni możliwości komunikacji z otoczeniem. Przykuci do łóżka, nie są w stanie poinformować swoich najbliższych o podstawowych potrzebach czy uczuciach. Skazani na domysły personelu medycznego, bez możliwości ruszenia choćby palcem, coraz bardziej pogrążają się w depresji i bezsilności. Z myślą o poprawie jakości życia osób po ciężkich urazach neurologicznych powstał System C

-Eye – innowacyjne narzędzie wykorzystujące śledzenie ruchu gałek ocznych do tego, by umożliwić komunikacje z otoczeniem osobom uwiezionym w swoim ciele. C-Eye wspiera również lekarzy – wspomagając obiektywną ocenę stanu świadomości. Znajduje zastosowanie w terapii – nie tylko osób po wypadkach – także z innymi rodzajami niepełnosprawności takiej jak porażenie czterokończynowe czy autyzm. Wszędzie tam gdzie konwencjonalne sposoby komunikacji: mowa czy gesty zawodzą – można z powodzeniem wykorzystać wynalazek gdańskich naukowców. Wystarczy tylko spojrzeć!

Jak działa C-Eye?

W specjalistyczny komputer wbudowana została kamera na podczerwień, która śledzi odbicia światła w źrenicy patrzącego – dzięki temu urządzenie za pomocą skomplikowanych algorytmów jest w stanie wyznaczyć punkt na ekranie komputera na który dokładnie patrzy pacjent. Stąd już tylko krok do komunikacji. Żeby wybrać określoną ikonę bądź zdjęcie, wystarczy skupić wzrok przez określony czas (np. dwie sekundy). Wydawałoby się to łatwe, jednak dla osób z uszkodzeniami mózgu jest to spory wysiłek. To pierwszy krok na długiej drodze do przywracania sprawności.
C-Eye ma znaczną przewagę nad stosowanymi dotychczas skalami diagnostycznymi – ocen

a stanu świadomości pacjenta nie jest uzależniona od subiektywnych wrażeń personelu medycznego. To w pełni obiektywna technologia, która pozwala na wiarygodną ocenę funkcji poznawczych chorego.
Umieszczony w systemie moduł specjalistycznych testów terapeutycznych pozwala na stym

ulację mózgu i skuteczną rehabilitację. W trakcie ćwiczeń, prosi się pacjenta o to aby skupił wzrok na wybranej przez siebie odpowiedzi na zadane pytanie. Aby terapeuta miał pewność, że dany obrazek bądź zdanie zostały wybrane celowo, miesza się odpowiedzi i prosi pacjenta o ponown

y wybór. W ten sposób pobudza się mózg, który zaczyna pracować. W konsekwencji tego dochodzi do odblokowania uśpionych dotychczas ośrodków. Może też nastąpić budowanie nowych poł

ączeń odpowiedzialnych za konkretne funkcje w mózgu takie jak wzrok, słuch, mowę oraz poznawanie.

 

Jak powstał?

Moduł rehabilitacyjny Systemu C-Eye powstał w oparciu o teorię darwinizmu neuronalnego G. Edelmana. Według niej, aby zapobiec zniszczeniu rzadko używanych połączeń synaptycznych, należy ciągle stymulować centralny układ nerwowy. Zgodnie z tym, C-Eye jest idealnym narzędziem rehabilitacji neurologicznej, ponieważ przyczynia się do zachowania jak największej ilość istniejących połączeń nerwowych, dodatkowo na skutek ciągłej stymulacji powstają nowe. Tym samym osoby pracujące z C-Eye na co dzień, poprawiają w znacznym stopniu swoją sprawność intelektualną. „Niećwiczona ręka czy noga przestaje działać. tak samo jest z mózgiem” – tłumaczy współpracująca z AssisTech dr Agnieszka Kwiatkowska „Tkanka nerwowa tworząca mózg jest niezwykle plastyczna. Komórki nerwowe mogą tworzyć nowe połączenia, które pozwalają przejąć funkcje uszkodzonych obszarów. Warunkiem jest ich odpowiednie systematyczne pobudzanie. Tymczasem pacjenci w stanie tzw. UWS (stan niereaktywnego czuwania) którzy są przytomni, ale z powodu braku kontaktu – są uważani za osoby nieświadome – latami pozostawieni są w bezczynności – zamartwiają się tylko losem swoim i bliskich. Praca z C-Eye skutecznie ich pobudza. Systematycznie prowadzona rehabilitacja może doprowadzić do odzyskania utraconych funkcji mózgu” – tłumaczy specjalistka.
Za produkcję i wdrażanie na rynek tego innowacyjnego urządzenia, odpowiada AssisTech Sp, z o.o. – gdańska firma założona przez naukowców z Politechniki, których misją jest wykorzystywanie osiągnięć współczesnej nauki na polu medycznym. Od czterech lat, spółka wprowadza swój produkt do szpitali, klinik rehabilitacyjnych, zakładów opiekuńczo – leczniczych oraz domów prywatnych pacjentów – wszystko to w trosce o polepszenie ich jakości życia. Obecnie, profesjonalna wersja Systemu C – Eye jest wykorzystywana między innymi w Klinice Budzik dla Dorosłych w Olsztynie, czy w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Niedawno, nowy egzemplarz urządzenia otrzymało również warszawskie Centrum Zdrowia Dziecka.

© Copyright 2017 – VOTUM S.A