fb
Pierwsze Kroki
Kto stworzył program Pierwsze kroki?

Program w 2016 r. wdrożyła wrocławska spółka odszkodowawcza Votum S.A. Dzięki programowi Pierwsze kroki potrzeby osób, które w wyniku wypadku straciły sprawność, są zaspokojone wszechstronnie, nie tylko w kwestii uzyskania świadczeń odszkodowawczych. W chwili obecnej realizację programu spółka w całości powierzyła Fundacji Votum.

© Copyright 2017 – VOTUM S.A