fb
foto_ekspert23082017
Oswoić niepełnosprawność

Wypadek i utrata sprawności wstrząsają światem zarówno osoby poszkodowanej, jak i jej bliskich. Zdrowy do tej pory człowiek potrzebuje pomocy przy wielu czynnościach, pod jego katem należy przeorganizować życie rodziny. Pogodzenie się z niepełnosprawnością członka rodziny nie jest proste. Należy jednak pamiętać, że to, jak zareaguje rodzina osoby, która uległa wypadkowi, w dużej mierze wpływa też na samego poszkodowanego. Warto więc zdobyć jak najwięcej informacji na temat opieki nad osobą niepełnosprawną i oswoić się z nową sytuacją.

Wiedza przede wszystkim

Boimy się tego, czego nie znamy. Zarówno osoba, która uległa wypadkowi, jak i jej bliscy powinni więc przede wszystkim dowiedzieć się jak najwięcej o urazach poszkodowanego i ich konsekwencjach. Warto też zapoznać się szczegółowo z procesem leczenia i rehabilitacji. Dzięki temu będzie można racjonalnie określić cele terapii, zaplanować opiekę nad poszkodowanym i poznać niedogodności, na jakie może uskarżać się chory.

Opieka nad osobą niepełnosprawną

Znajomość schorzenia i procesu leczenia ułatwi podjęcie decyzji, czy opieka nad osobą niepełnosprawną powinna odbywać się w domu czy może w specjalistycznej placówce. Oba te rozwiązania mają swoje zalety i wady. Powinny jednak zostać dokładnie przedyskutowane zarówno z poszkodowanym, jak i z potencjalnymi opiekunami. Wybór formy sprawowania opieki nad niepełnosprawnym nie zawsze jest prosty. Specjaliści Pierwszych kroków chętnie pomogą poznać wady i zalety dostępnych rozwiązań i podjąć tę trudną decyzję.

Przedstawiciel prawny poszkodowanego

Utrata sprawności wiąże się z tym, że poszkodowany nie jest w stanie samodzielnie załatwić wszystkich koniecznych spraw. Ma to miejsce zwłaszcza bezpośredni po wypadku, kiedy kondycja fizyczna, a nierzadko także psychiczna poszkodowanego nie jest najlepsza.

Jak można pomóc bliskiemu w takiej sytuacji? Najkorzystniejsze będzie ustanowienie jako pełnomocnika zaufanej osoby. Często jest to członek rodziny lub ktoś z najbliższego otoczenia poszkodowanego, dzięki czemu może konsultować podejmowane działania z najbardziej zainteresowanym.

Najlepszym rozwiązaniem będzie sporządzenie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie. Pomoże ono w większej licznie przypadków niż zwykłe, sporządzane zazwyczaj na potrzeby konkretnej sytuacji.

Niekiedy poszkodowany nie jest w stanie podpisać pełnomocnictwa, ponieważ jest sparaliżowany lub z powodów zdrowotnych nie może komunikować się z otoczeniem. Jeśli jednak można stwierdzić, że poszkodowany może podejmować świadome decyzje, może udzielić pełnomocnictwa. Jeśli osoba poszkodowanie nie może samodzielnie czytać ani pisać, wystarczy, że złoży pod pełnomocnictwem odcisk kciuka obok swojego imienia i nazwiska wypisanego przez kogoś innego.

Sytuacja jest poważniejsza, gdy stan zdrowia poszkodowanego nie pozwala mu na prawidłową ocenę sytuacji i podjęcie decyzji co do własnej przyszłości, niezbędne będzie złożenie wniosku o jego ubezwłasnowolnienie. W zależności od kondycji chorego może być ono całkowite lub częściowe. Choć takie rozwiązanie może brzmieć dla wielu osób drastycznie i wydawać się krzywdzące dla poszkodowanego, to z pewnością ułatwi opiekę nad chorym i jego leczenie.

Postępowanie w tej sprawie trwa zazwyczaj dość długo, a w międzyczasie być może konieczne będzie podjęcie jakichś decyzji ważnych dla zdrowia i komfortu życia chorego. Dlatego też warto już w pierwszym piśmie skierowanym do sądu zawrzeć wniosek o ustanowienie wnioskodawcy doradcą tym czasowym chorego. Pozwoli to dokonywać niezbędnych czynności w imieniu poszkodowanego do czasu uznania go za ubezwłasnowolnionego.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Pełnomocnictwo i orzeczenie o niepełnosprawności nie są jedynymi dokumentami, jakie należy zdobyć, by zapewnić właściwą opiekę. Niezależnie od tego, jaką formę opieki wybierze osoba niepełnosprawna i jej bliscy, warto postarać się jeszcze o inne dokumenty, które mogą pomóc w uzyskaniu pomocy. Więcej na temat dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń można przeczytać tu Pierwsze czynności po wypadku.

 

Ekspert: Rafał Mikołajczyk, Koordynator Programu Pierwsze Kroki

© Copyright 2017 – VOTUM S.A