fb
Fundacja VOTUM

 

Fundacja Votum to organizacja pożytku publicznego, działająca przy spółce VOTUM. Jej misją jest pomoc osobom, które w wyniku wypadku straciły sprawność lub cierpią na choroby o podłożu neurologicznym. Pomogliśmy już ponad 1800 podopiecznych. Fundacja Votum przekazała już na rzecz potrzebujących blisko 6 300 000 zł, wpłaconych przez hojnych darczyńców. W ramach swojej działalności fundacja zapewnia:

  • dofinansowanie leczenia,
  • dofinansowanie rehabilitacji,
  • udział w finansowaniu sprzętu ortopedycznego i terapeutycznego,
  • pomoc finansową w zakupie leków,
  • udostępnienie rachunku bankowego w celu gromadzenia środków z darowizn i odpisów z 1% podatku.

Podopieczni, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, otrzymują ponadto wsparcie rzeczowe. Są to nie tylko osoby fizyczne, ale także instytucje takie jak domy dziecka lub szkoły.

Pomożemy złożyć wniosek  i skompletować dokumenty do Fundacji VOTUM.

Fundacja Votum organizuje liczne akcje edukacyjne, dotyczące bezpieczeństwa na drodze i nie tylko. Angażuje się też w organizowane przez wrocławskie Regionalne Centrum Krwiolecznictwa i Krwiodawstwa zbiórki krwi. Akcja Krew, promowana i wspierana przez fundację, ma na celu propagowanie płynących z tego korzyści ogólnospołecznych i eliminację obojętności poprzez przedstawienie tematu w sposób atrakcyjny. W jej ramach odbywają się również zbiórki krwi w przestrzeni publicznej.

Bezpieczeństwo | Pomoc | Przejrzystość

Fundacja VOTUM działa nieprzerwanie od 2007 r. i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000272272.

Więcej informacji o dokumenty rejestrowych i sprawozdaniach rocznych można znaleźć na stornie Fundacji VOTUM: http://www.fundacjavotum.pl

© Copyright 2017 – VOTUM S.A