fb
Jaki wózek wybrać?
Rola wózka inwalidzkiego w rehabilitacji

Zaopatrzenie pacjentów w wózki inwalidzkie wydaje się czymś prostym. Niestety, podobnie jak wiele innych, z pozoru oczywistych kwestii, często jest niedoceniana lub wręcz pomijana zarówno przez użytkowników wózków, jak i lekarzy, fizjoterapeutów, urzędników czy w końcu ustawodawcę.

Rehabilitacja a wózek inwalidzki

Według najprostszej definicji, rehabilitacja jest to ogół działań mających na celu doprowadzenie pacjenta do pełnej lub maksymalnej możliwej do uzyskania sprawności, w tym: fizycznej, psychicznej, społecznej czy zawodowej. Rehabilitacja powinna być wczesna, ciągła oraz kompleksowa, obejmująca zaopatrzenie w niezbędne środki techniczne. Celem jest umożliwienie bądź ułatwienie wykonywania czynności życia, umożliwienie przyjęcia ról społecznych (np. założenie rodziny), podjęcie pracy zawodowej czy ogólnie – podniesienie jakości życia pacjentów.

Jakie jest miejsce wózka inwalidzkiego we wspomnianym procesie? Jakie właściwości powinien posiadać, aby możliwie dobrze pełnić swoją rolę? Wózek inwalidzki może być traktowany jako funkcjonalna ortoza.

Pełni funkcję podporową, stabilizacyjną oraz zastępuje utracone funkcje lokomocyjne. Oznacza to, że pozwala on na pionizację pacjenta do pozycji siedzącej (niektóre wózki umożliwiają również stanie), co ma znaczenie zarówno zdrowotne, jak i funkcjonalne, oraz umożliwia przemieszczanie się pacjenta, zwiększając zasięg jego działań – ze stacjonarnego (np. okolice łóżka) do mobilnego (w zależności od sprawności użytkownika może to być samodzielne dotarcie do łazienki, lub też wyjście z domu).

Wózek Panthera

Z punktu widzenia użytkownika wózek inwalidzki jest sprzętem pierwszej potrzeby. Z punktu widzenia fizjoterapeuty – jest to narzędzie umożliwiające aktywizację pacjenta, ułatwiające aktywność, ćwiczenia i w przypadku wózków ręcznych – zapewniające codzienną dawkę ruchu. Równocześnie wózek stanowi w niektórych przypadkach zagrożenie: wadami postawy, schorzeniami spowodowanymi przeciążeniem kończyn górnych i obręczy barkowej czy też odleżynami.

Konieczna jest więc świadomość nie tylko możliwości, jakie daje wózek inwalidzki, ale również dalekosiężnych skutków jego używania – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Etapy dobierania wózka inwalidzkiego

Sam proces zaopatrzenia w wózek inwalidzki można z grubsza podzielić na etapy:

  • wybór rodzaju wózka, producenta i modelu,
  • dobór parametrów i wyposażenia wózka do potrzeb użytkownika,
  • dopasowanie i regulacja wózka według potrzeb i możliwości użytkownika,
  • nauka korzystania z wózka, codzienne użytkowanie i eksploatacja,
  • okresowa weryfikacja parametrów i ustawień wózka.

W doborze i wyregulowaniu wózka inwalidzkiego mogą pomóc również eksperci programy Pierwsze kroki. Koordynator programu, Rafał Mikołajczyk, chętnie podzieli się  fachowa wiedzą i praktycznymi wskazówkami w tym zakresie.

 

Materiał przygotowany dzięki naszemu partnerowi APCO

© Copyright 2017 – VOTUM S.A